از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...

رفع خطاهای وردپرسی

سایت های وردپرسی همیشه دارای خطاهایی هستند که طراحان سایت و کسانیکه با این سیستم مدیریت کار میکنند همواره با این خطاها مواجهند. این خطا ها شکل های مختلفی دارند . در صورتی که شما نیز با این خطاها مواجه هستید میتواند از لیست زیر با رایج ترین خطاها و راه حل آن ها آشنا شوید.