محتوای الگوریتم bert گوگل

آشنایی با الگوریتم های گوگل

1. تعریف الگوریتم گوگل الگوریتم گوگل مجموعه‌ای از قوانین و الزامات است که توسط گوگل برای تولید نتایج جستجو در نظر گرفته شده است. این الگوریتم بر اساس بیش از ۲۰۰ عامل مختلف کار می‌کند، از جمله تعداد و کیفیت ...