محتوای خاموش کردن خطا
WP Hide Errors

نحوه خاموش کردن خطاهای PHP در وردپرس

هر کدام از ما به صورت مرتب با خطاهای PHP در وردپرس مواجه می شویم. این خطاها می توانند از نوع های مختلفی باشند، مانند Syntax errors، Fatal errors، Warning errors و Notice errors. اگرچه خطاهای PHP برای توسعه دهندگان ...