محتوای دکمه افزودن رسانه در وردپرس
ix add media button

نحوه رفع عدم کارکرد دکمه افزودن رسانه در وردپرس

دکمه افزودن رسانه در وردپرس یکی از ابزارهای مهم برای افزودن تصاویر، ویدئوها و سایر رسانه‌ها به سایت شما است. با این حال، ممکن است با یک مشکل مواجه شوید که دکمه افزودن رسانه کار نمی‌کند. در این مقاله، نحوه ...