محتوای رسانه در وردپرس
ix add media button

نحوه رفع عدم کارکرد دکمه افزودن رسانه در وردپرس

دکمه افزودن رسانه در وردپرس یکی از ابزارهای مهم برای افزودن تصاویر، ویدئوها و سایر رسانه‌ها به سایت شما است. با این حال، ممکن است با یک مشکل مواجه شوید که دکمه افزودن رسانه کار نمی‌کند. در این مقاله، نحوه ...