محتوای شناسایی آسیب‌پذیری

آسیب پذیری LFI چیست؟ نفوذ پرونده محلی: درک خطرات و جلوگیری

آسیب پذیری LFI ، در این مقاله، به بررسی آسیب‌پذیری نفوذ پرونده محلی یا LFI پرداخته می‌شود. LFI نوعی آسیب‌پذیری است که به افراد حمله‌کننده اجازه می‌دهد تا به پرونده‌های حساس در یک سرور دسترسی پیدا کنند. در این مقاله، ...