محتوای مقدماتی

Orphan Pages یا صفحات یتیم چیست و چگونه آنها را پیدا کنیم؟

صفحات یتیم یا Orphan Pages چیست؟ - در وب سایت‌ها، صفحات مختلفی وجود دارند که ممکن است با یکدیگر به صورت مستقیم لینک نشوند. اما به طور غیرمستقیم، با لینک شدن به صفحات دیگر در سایت، از آن‌ها به دسترسی ...