محتوای مدیریت دسترسی

آموزش تغییر رمز عبور پیشخوان از طریق phpmyadmin

آموزش تغییر رمز عبور پیشخوان از طریق phpmyadmin -  شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد رمز عبور پیشخوان را فراموش کرده و بخواهید رمز عبور پیشخوان خود را تغییر دهید اما با مشکلاتی از قبیل عدم دریافت ایمیل مواجه ...

آشنایی با آسیب پذیری Privilege Escalation

آسیب پذیری Privilege Escalation - در این پست شما یک مقاله تخصصی خواهید خواند. خواندن این مقاله به علاقه مندان امنیت توصیه میشود. لازم به ذکر است این مقاله صرقا جهت آشنایی دارد. 1-آشنایی با آسیب پذیری Privilege Escalation در ...