محتوای مدیریت

آموزش تغییر رمز عبور پیشخوان از طریق phpmyadmin

آموزش تغییر رمز عبور پیشخوان از طریق phpmyadmin -  شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد رمز عبور پیشخوان را فراموش کرده و بخواهید رمز عبور پیشخوان خود را تغییر دهید اما با مشکلاتی از قبیل عدم دریافت ایمیل مواجه ...